ایمنی شناسی

بررسی آزمایشهای سرولوژی

انواع آنتی بادی ها و وظایف آن ها

IgA : در محیطهای مخاطی مانندکانال گوارشی٬ مجرای تنفسی و بخش‌های ازسیستم تناسلی وجود دارد و از تجمع پاتوژن(عامل بیماری‌زا) جلوگیری می‌کند. همچنین در بزاق٬ اشک و شیر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید
بهمن 96
4 پست
اسفند 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
21 پست